Stenia

Advies

Stenia beschikt over uitgebreide expertise om op een procesmatige wijze advies te verstrekken. Door middel van een doeltreffende quick-scan is Stenia in staat om snel inzicht te verschaffen in zowel de technische als financiële haalbaarheid van diverse projecten op het gebied van huisvesting of opvang.

Werkwijze

Met een doordachte benadering kan Stenia waardevolle inzichten bieden die essentieel zijn voor het succes van een project. Door het toepassen van haar grondige kennis van processen en systemen, kan Stenia efficiënt adviseren over de stappen die moeten worden genomen om een succesvolle huisvestings- of opvangoplossing te realiseren.

De quick-scan die Stenia hanteert, is een instrument waarmee zij snel en accuraat de technische en financiële aspecten van een project kan doorlichten. Dit stelt stakeholders in staat om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van concrete informatie en analyse. Het vermogen van Stenia om deze quick-scan uit te voeren, komt voort uit jarenlange ervaring en een diepgaand begrip van de diverse factoren die van invloed zijn op de haalbaarheid van projecten.

Of het nu gaat om het beoordelen van de geschiktheid van een locatie, het inschatten van de benodigde financiële middelen, of het identificeren van mogelijke knelpunten in het projectproces, Stenia staat klaar om haar expertise toe te passen. Door nauwkeurig te analyseren en proactief te adviseren, draagt Stenia bij aan het succes en de effectiviteit van huisvestings- en opvangprojecten.

Projecten waarbij wij adviseren

Stenia's diensten

Stenia is uw partner in advies inzake de financiele en technische haalbaarheid voor het realiseren van locaties voor betaalbare huisvesting van aandachtsgroepen. Bij de keuze voor een locatie is Stenia uw partij die de transformatie zal uitvoeren conform wet- en regelgeving op het gebied van bouwbesluiten en brandveiligheid. Locaties worden “turn-key” opgeleverd hetgeen inhoudt dat zij volledig ingericht zijn op de aangegeven doelgroepen. Het beheer behelst naast verhuur ook de service op de inrichting, technisch onderhoud en waar wenselijk of noodzakelijk kan ook sociaal-maatschappelijk beheer geleverd worden.

Verder met ons in gesprek over de mogelijkheden?