Stenia

Uitvoering

Stenia neemt een leidende rol in het begeleiden van het gehele proces en biedt expertise bij de volledige transformatie van een locatie voor huisvesting en/of opvang. Met een holistische benadering zorgt Stenia voor een gestroomlijnde uitvoering van het transformatieproces, waarbij elk aspect zorgvuldig wordt overwogen en geoptimaliseerd om de beoogde doelen te bereiken.

Concept tot realisatie

Vanaf het initiële concept tot aan de uiteindelijke realisatie is Stenia nauw betrokken bij elke fase van het transformatieproces. Dit omvat het grondig analyseren van de huidige staat van de locatie, het identificeren van potentiële uitdagingen en kansen, en het ontwikkelen van een strategische aanpak om de beoogde huisvestings- en/of opvangfaciliteiten te realiseren.

Stenia stelt zich flexibel op en past haar begeleiding aan op de specifieke behoeften en wensen van de opdrachtgever. Of het nu gaat om het herbestemmen van bestaande gebouwen, het plaatsen van flexwoningen, of het transformeren van ruimtes voor specifieke doeleinden, Stenia beschikt over de nodige ervaring en deskundigheid om de transformatie succesvol te leiden.

Bovendien waarborgt Stenia dat de transformatie niet alleen technisch en bouwtechnisch adequaat wordt uitgevoerd, maar ook dat de beoogde huisvestings- en/of opvangfaciliteiten voldoen aan de geldende regelgeving en normen. 

Dit omvat het coördineren van vergunningsaanvragen en het zorgen voor naleving van de vereiste kwaliteitsstandaarden.

Door middel van een proactieve en samenwerkingsgerichte aanpak zorgt Stenia ervoor dat de transformatie van de locatie niet alleen een fysieke verandering teweegbrengt, maar ook een positieve impact heeft op de gemeenschap en de gebruikers van de faciliteiten. Het streven naar duurzame oplossingen en het benutten van innovatieve ontwerpelementen maken integraal deel uit van de aanpak van Stenia, wat resulteert in een doordachte en effectieve realisatie van huisvestings- en/of opvangprojecten.

Projecten waarbij wij adviseren

Stenia's diensten

Stenia is uw partner in advies inzake de financiele en technische haalbaarheid voor het realiseren van locaties voor betaalbare huisvesting van aandachtsgroepen. Bij de keuze voor een locatie is Stenia uw partij die de transformatie zal uitvoeren conform wet- en regelgeving op het gebied van bouwbesluiten en brandveiligheid. Locaties worden “turn-key” opgeleverd hetgeen inhoudt dat zij volledig ingericht zijn op de aangegeven doelgroepen. Het beheer behelst naast verhuur ook de service op de inrichting, technisch onderhoud en waar wenselijk of noodzakelijk kan ook sociaal-maatschappelijk beheer geleverd worden.

Verder met ons in gesprek over de mogelijkheden?