Stenia

Inrichting

Stenia onderscheidt zich door een gedetailleerde en doelgerichte benadering te hanteren bij het inrichten van een locatie, waarbij de specifieke eisen en behoeften van de beoogde doelgroep nauwkeurig in overweging worden genomen. Het inrichtingsproces begint met een diepgaande analyse van de doelgroep, waarbij factoren zoals leeftijd, gezinssamenstelling, functionele behoeften en culturele achtergrond worden meegenomen.

Inrichtingsconcept

Met deze zorgvuldige analyse als basis ontwikkelt Stenia een inrichtingsconcept dat niet alleen voldoet aan de praktische eisen, maar ook aansluit bij de levensstijl en het welzijn van de bewoners of gebruikers. Of het nu gaat om huisvesting voor senioren, gezinnen, jongeren of specifieke doelgroepen met bijzondere behoeften, Stenia streeft ernaar om een omgeving te creëren die zowel functioneel als comfortabel is.

De betrokkenheid van Stenia bij het inrichtingsproces gaat hand in hand met een open dialoog met de betrokken stakeholders. Door te luisteren naar de wensen en feedback, zorgt Stenia voor een inclusief ontwerpproces dat de stemmen en behoeften van de bewoners respecteert en weerspiegelt.

Kortom, Stenia benadert het inrichten van een locatie als een holistisch proces dat rekening houdt met de unieke kenmerken en behoeften van de doelgroep, met als uiteindelijk doel het creëren van een veilige, gezonde en functionele leefomgeving.

Projecten waarbij wij adviseren

Stenia's diensten

Stenia is uw partner in advies inzake de financiele en technische haalbaarheid voor het realiseren van locaties voor betaalbare huisvesting van aandachtsgroepen. Bij de keuze voor een locatie is Stenia uw partij die de transformatie zal uitvoeren conform wet- en regelgeving op het gebied van bouwbesluiten en brandveiligheid. Locaties worden “turn-key” opgeleverd hetgeen inhoudt dat zij volledig ingericht zijn op de aangegeven doelgroepen. Het beheer behelst naast verhuur ook de service op de inrichting, technisch onderhoud en waar wenselijk of noodzakelijk kan ook sociaal-maatschappelijk beheer geleverd worden.

Verder met ons in gesprek over de mogelijkheden?