Stenia

Sociaal

Naast het technische beheer kan Stenia de sociaal maatschappelijke begeleiding verzorgen op locaties waar (verschillende) doelgroepen in een tijdelijke situatie wonen. Stenia werkt vanuit een menswaardige visie op bewoners en heeft naast een team met een manager en begeleiders diverse hulpmiddelen tot haar beschikking zoals leefregels, formulieren en een voorbeeld convenant. Dit kan zo licht of zwaar ingezet worden al naar gelang de wensen van de opdrachtgever.

Sociaal maatschappelijke begeleiding

Het management van een locatie heeft een belangrijke taak en functie in het dagelijkse reilen en zeilen van een locatie. Zij zorgt voor het handhaven van de veiligheid en hygiëne in en rondom de locatie. Tevens verzorgt zij spreekuren waar bewoners hun vragen kunnen stellen en worden activiteiten georganiseerd, mede in samenwerking met partners uit de gemeente en wijk, die gericht zijn op het bieden van perspectief op ontmoeting, groei en ontwikkeling, integratie en participatie met het uiteindelijke doel dat de bewoners (vrijwilligers)werk, studie of een combinatie daarvan realiseren.

Studeren en werken en daarmee een eigen of een hoger inkomen genereren biedt weer perspectief op uiteindelijk te kunnen ‘groeien’ in huisvesting naar een grotere eigen woning. Het samenleven met andere mensen die verschillende achtergronden hebben in cultuur, opleiding, religie, taal en/of interesses zorgt ervoor dat men elkaar beter kan begrijpen, van elkaar kan leren en/of elkaar kan bemoedigen en bekrachtigen.

De sociaal maatschappelijke begeleiding dient ervoor te zorgen dat het stimuleren en versterken van en door de bewoners tot stand komt door bijvoorbeeld het instellen van een bewonerscommissie, het verzorgen van algemene informatieavonden, bijeenkomsten rondom thema’s, het uitnodigen van deskundigen waarbij een sociaal element van groot belang is om ook in informele zin elkaar beter te leren kennen.

Er kunnen ook momenten ontstaan waarbij bij de bewoners bepaalde emoties, irritaties en/of frustraties opkomen of ontstaan. Sociaal maatschappelijke begeleiding dient dit middels “het goede gesprek” in goede banen te leiden. Een goede buur is nog altijd belangrijker dan een verre vriend en kan tenslotte ook een nabije vriend worden.

Een convenant voorziet erin hoe te handelen indien dit soort momenten verder uit de hand lopen.

Projecten waarbij wij adviseren

Stenia's diensten

Stenia is uw partner in advies inzake de financiele en technische haalbaarheid voor het realiseren van locaties voor betaalbare huisvesting van aandachtsgroepen. Bij de keuze voor een locatie is Stenia uw partij die de transformatie zal uitvoeren conform wet- en regelgeving op het gebied van bouwbesluiten en brandveiligheid. Locaties worden “turn-key” opgeleverd hetgeen inhoudt dat zij volledig ingericht zijn op de aangegeven doelgroepen. Het beheer behelst naast verhuur ook de service op de inrichting, technisch onderhoud en waar wenselijk of noodzakelijk kan ook sociaal-maatschappelijk beheer geleverd worden.

Verder met ons in gesprek over de mogelijkheden?