Stenia

Doorstroomlocatie: Zutphensestraat, Brummen

In opdracht van Gemeente Brummen creëert Stenia een doorstroomlocatie.

Gemeente Brummen

Een doorstroomlocatie is in het leven geroepen door het Rijk om de asielzoekerscentra te ontlasten en ruimte te maken voor nieuwe instroom van vluchtelingen. In een doorstroomlocatie wonen statushouders voor een maximale duur van 12 maanden totdat zij een woning van hun koppelgemeente aangeboden hebben gekregen. 

Doorstroomlocatie

Echter, in de doorstroomlocatie is het de bedoeling om wel al te starten met participatie, inburgering en integratie in de gemeente. Daarom is het ook belangrijk dat er goede sociaal maatschappelijke begeleiding is. Er kunnen ook andere doelgroepen op een doorstroomlocatie wonen zoals starters, studenten, bankslapers, ouderen en overige mensen die geen eigen betaalbare huisvesting hebben maar deze wel dringend nodig hebben. Een doorstroomlocatie mag 3 jaar deze functie hebben.

Er zijn op deze locatie een aantal gezinskamers waar nu nog geen 4 of 6 personen wonen en bij doorstroom zouden er meer mensen kunnen komen wonen tot maximaal ongeveer 36.

Stenia levert 24 uurs beveiliging met onze partner Loyal Guards en vanuit een visie op menswaardige huisvesting juist ook de menswaardige begeleiding met een team van 3 locatiemanagers naast Hanneke aan de bewoners conform de wensen van de opdrachtgever, de gemeente.

De eerste dag was helemaal nieuw voor mij en de gemeente en dan is het zo fijn dat er ervaren mensen van Stenia met kennis van zaken. Met de mensen van Stenia is het pand bekeken op bouwveiligheid en is de beveiliging door genomen.

De samenwerking met iedereen van de beveiliging en het team locatiemanagers is gewoon top!! Elke collega heeft ervaring en ieder heeft op zijn of haar eigen manier een goede aanvullende inbreng vanuit visie.

We voeren met Stenia ook echt alles uit en dan maak je grote stappen als locatie.

Hanneke Koning

Locatiemanager Gemeente Brummen

Project details

Onderdak voor

Statushouders
0

Verdeeld over

kamers
0

Gemeente

Brummen

Provincie Gelderland

Project details

Onderdak voor

Statushouders
0

Verdeeld over

kamers
0

Gemeente

Brummen

Provincie Gelderland

Meer projecten

Welke vraagstukken kan Stenia bij helpen?

Stenia is uw partner in advies inzake de financiele en technische haalbaarheid voor het realiseren van locaties voor betaalbare huisvesting van aandachtsgroepen. Bij de keuze voor een locatie is Stenia uw partij die de transformatie zal uitvoeren conform wet- en regelgeving op het gebied van bouwbesluiten en brandveiligheid. Locaties worden “turn-key” opgeleverd hetgeen inhoudt dat zij volledig ingericht zijn op de aangegeven doelgroepen. Het beheer behelst naast verhuur ook de service op de inrichting, technisch onderhoud en waar wenselijk of noodzakelijk kan ook sociaal-maatschappelijk beheer geleverd worden.

Verder met ons in gesprek over de mogelijkheden?