Stenia

Leegstandsbeheer: Villa Stenia, Zeist

Momenteel wordt het beheerd door Stenia Opvang die haar bedrijfsnaam heeft ontleend aan deze villa waar zij samen met het leegstandsbeheer van Veldheim haar bestaan vanuit een visie op huisvesting is gestart.

Villa Stenia

Deze locatie staat ook wel bekend als Villa Stenia. De eigenaren zijn in afwachting om dit pand in oorspronkelijke staat terug te brengen en er opnieuw zorg voor demente ouderen in realiseren met enkele nieuwe woningen op het terrein. Momenteel wordt het beheerd door Stenia Opvang die haar bedrijfsnaam heeft ontleend aan deze villa waar zij samen met het leegstandsbeheer van Veldheim haar bestaan vanuit een visie op huisvesting is gestart.

Huisvesting

In Villa Stenia aan de Utrechtseweg 86 hebben 73 studenten uit 30 landen onderdak gevonden. Het zijn studenten uit zo’n beetje elke uithoek van de wereld. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze vinden Zeist, en met name hun bijzondere woonplek Stenia, geweldig. Stenia beheer huisvest enkel studenten uit het buitenland, met als achterliggende gedachte dat zij de meeste moeite hebben om een woonplek te vinden in- en rondom de studentensteden. Daarmee draagt het bedrijf actief bij aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. De studenten worden daarbij van tevoren gescreend en geselecteerd op basis van diverse criteria. 

Stenia wil ambitieuze studenten die hun verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn samen te werken om een fijne plek te creëren en te behouden. Al deze mensen met hun eigen cultuur en bijbehorende gewoontes en idealen, worden verbonden door de gemeenschappelijke wens een (sociaal) leven op te bouwen in Nederland

“We vinden het belangrijk dat de studenten zich zo snel mogelijk thuis gaan voelen en doen ons best om een fijne sfeer te bewerkstelligen. Zo organiseerden we laatst een barbecue voor alle studenten zodat zij elkaar en ons konden leren kennen. Bij een goede sfeer zijn niet alleen de studenten gebaat, maar het voorkomt ook overlast bij de omwonenden. 

We zorgen dus niet alleen voor woonruimte, maar vormen ook een heuse community waarin men elkaar ondersteunt, van elkaar leert en
vriendschappen worden gesloten.”

Kees Oosterwerff

Directeur Stenia

Project details

Onderdak voor

Statushouders
0

Meer dan

kamers
0

Gemeente

Zeist

Provincie Utrecht

Project details

Onderdak voor

Statushouders
0

Verdeeld over

kamers
0

Gemeente

Brummen

Provincie Gelderland

Meer projecten

Welke vraagstukken kan Stenia bij helpen?

Stenia is uw partner in advies inzake de financiele en technische haalbaarheid voor het realiseren van locaties voor betaalbare huisvesting van aandachtsgroepen. Bij de keuze voor een locatie is Stenia uw partij die de transformatie zal uitvoeren conform wet- en regelgeving op het gebied van bouwbesluiten en brandveiligheid. Locaties worden “turn-key” opgeleverd hetgeen inhoudt dat zij volledig ingericht zijn op de aangegeven doelgroepen. Het beheer behelst naast verhuur ook de service op de inrichting, technisch onderhoud en waar wenselijk of noodzakelijk kan ook sociaal-maatschappelijk beheer geleverd worden.

Verder met ons in gesprek over de mogelijkheden?